Tiltak som gjør Midt i matfatet trygt å besøke på dagens smittevernsregler (pr 16.06.2020)

 • Alle besøkende må registrere seg og kjøpe billett online på forhånd. Ingen fysisk billettsalg ved inngang. Da har vi god oversikt og mulighet til sporing OM vi skulle få noen smittetilfeller.
 • Ved registrering på eksisterende telleapparat kan innslipp av antall personer reguleres etter gjeldende føringer ved messens arrangementsdatoer. Dette avstemmes med registrering av publikum inn/ut.
 • Utsendelse av informasjon om smitteverntiltak til alle kunder i forkant av besøk.
 • Navneliste på ansatte, utstillere, kunder, for potensiell senere smittesporing.
 • Informasjon om besøkende og gjester oppbevares i 2 uker til bruk for eventuell smittesporing. Smittesporing skjer i samarbeid med kommuneoverlegen.

Oppsummering av tiltak:

 • Syke gjester, besøkende og ansatte skal holde seg hjemme.
 • Gjester, besøkende og ansatte som blir syke mens de er til stede, skal gå hjem så snart det er mulig.
 • Ingen fysisk billettsalg ved inngang. Alle besøkende må kjøpe billetter online på forhånd.
 • Utsendelse av informasjon om smitteverntiltak til alle påmeldte gjester og besøkende i forkant av besøk.
 • Oppfordre besøkende om hyppig håndvask/hånddesinfeksjon ved ankomst.
 • Åpne alle inngangsdører slik at det er færre kontaktpunkter.
 • Avstandsmerking i mulige kø områder.
 • Økt hyppighet av renhold på overflater og berøringspunkter.
 • Tilgjengeliggjøring av hånddesinfeksjon på sentrale plasser.
 • Legge til rette for 1 meter avstand mellom bordene i restaurantene.
 • Plakater med anbefaling om å unngå kødannelser.
 • Begrensning på 5 personer per bord i restaurantene.
 • Ekstra vakthold som sørger for at retningslinjene overholdes.
 • God opplæring av alle ansatte i alle smittevernrutiner. I tillegg til opplæring bør rutinene henges opp på relevante steder.
 • Navneliste på ansatte, utstillere, deltagere, for potensiell senere smittesporing.
 • God opplæring av ansatte, hvor rutiner gjøres kjent.
 • Informasjon om besøkende og gjester oppbevares i 2 uker til bruk for eventuell smittesporing.
 • Smittesporing skjer i samarbeid med kommuneoverlegen.