Vi ønsker å kunne arrangere Midt i matfatet også i 2020

Det vil bli i en noe redusert utgave, men vi ser viktigheten av å lage en god arena, spesielt for små produsenter som har mistet veldig mye av sitt salgsgrunnlag på grunn av Covid-19, og som heller ikke dekkes stort av kompensasjonsordninger.En stor arena som Vikingskipet kan gi god plass mellom utstillere og publikum slik at smittevernhensyn lett kan tas.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kommunelegen på at vi mest sannsynlig kan arrangere, men har blitt forespeilet sikkert svar innen 08.07.2020. Har vi ikke fått tilbakemelding innen denne datoen, kommer vi ikke til å arrangere Midt i matfatet 2020

Kjennetegn for Midt i matfatet 2020:

  • Kunder går rundt og besøker flere forskjellige stands, på tilsvarende måte som kunder besøker flere butikker på et kjøpesenter.
  • Handelsplasser der det bedrives kjøp og salg av varer og tjenester.
  • Har tilsvarende åpningstider som et kjøpesenter og varer i flere dager.
  • Ingen aktiviteter eller happenings som skaper folkeansamlinger, noe som gir et kontinuerlig bevegelsesmønster gjennom hallen.