Tommy Østhagen inviterer og utfordrer deg til å teste hvor mye du tåler. Seks deltakere konkurrerer og begynner med en mild og aromatisk chili, og spiser seg oppover i styrkegradene. Meld deg på og vis hvor tøff du er! Påmelding skjer på vår Facebookside.
Chilli Challenge arrangeres: Lørdag 22/09 kl 13:00 på Midt i matfatet.