Det blir rekordmange skoleelever til årets Midt i matfatet. I år kommer hele 1750 elever fra ungdomskoler over hele Hedmark.

– Det er nært en dobling fra tidligere år. Vi er overrasket og veldig glade for responsen fra ungdomskolene, sier førstekonsulent i Hedmark bondelag, Anne Rustad.

I år har næringslivet selv tatt initiativ for å få 9.klassinger til Midt i matfatet. Tidligere har Fylkeskommunen vært initiativtaker og tilrettelegger.

– Vi må fortelle ungdommer om mulighetene, det enorme spennet av yrker som ligger i det vi kaller den grønne næringa, sier Anne Rustad.

 

Godt forberedte elever
Før elevene kommer til Vikingskipet på fredag under årets messe, vil de få en solid pakke med materiale til å forberede seg. Den inneholder blant annet filmer og presentasjoner som gjør at elevene har er grunnlag for opplegget på Midt i Matfatet.

– Når de kommer vil det være litt forskjellig som de skal gjennom. Noen stands har konkurranser, andre har oppgaver, mens noen gir informasjon, forteller Anne Rustad.

En viktig del av besøket er å informere rådgiverne på de ulike skolene.

– Vi kommer til å gjennomføre et lite rådgiverseminar mens elevene er her. Rådgiverne på skolene er gjerne første kontakt utenom familien som ungdommene snakker om mulighetene sine med. Og de vil vi gjerne skal fortelle om mulighetene i bioøkonomien, sier Anne Rustad ivrig.

Når årets messe går av stabelen vil den seile opp til å bli blant Norges største elev-arrangement.

– Vi trenger så mange. Fra de som setter frø, til forskeren, slakteren, mekanikerne, lista er lang … og vi er avhengige av alle, avslutter førstekonsulenten.