september 4, 2017

Hedmark fylkeskommune utdanner framtidas fagarbeidere

På mat- og landbruksmessen Midt i matfatet skal Jønsberg, Storhamar og Ringsaker videregående skoler vise fram hvilke muligheter som utdanning innen mat og matindustri kan gi. Messa gir ungdom og foreldre en god mulighet til å se hvilke utdanningsmuligheter som tilbys innen mat og matproduksjon.  Ungdomsskoleelever og deres foreldre får se hvordan elever jobber med praktiske og teoretiske deler av utdanningene sine.
I år som tidligere lager vi et eget tilbud og inviterer ungdomsskolene i regionen. I år er det 10. trinnet som inviteres og tema er rekruttering og karriere for landbruket. Her deltar de videregående skolene og noen av landbrukets organisasjoner med et spennende opplegg med standsbesøk og konkurranse.