mai 11, 2017

Midt i matfatet

De landbruksbaserte reiselivsbedriftene og lokalmatprodusentene har blitt «stolthetsprodukter» som bl.a. Hamarregionen Reiseliv trekker frem i mange sammenhenger. Hamarregionen sitt hovedbudskap er Norges spiskammer og det beste vertskap.

Hamar Olympiske Anlegg AS ønsker vi å bidra til ytterligere løft av omdømmet gjennom å presentere og videreutvikle festivalen til å bli en regional festival som trekker publikum fra hele landet.
Vi baserer denne tenkningen på følgende verdiplattform:

 1. Hamarregionen er et av Norges største landbruksdistrikter og sentrum for norsk mattradisjon.
 2. Området er representert med hele verdikjeden;
  1. Produksjon og innhøsting av naturlige råvarer
  2. Fordeling, forskning og utdannelse
  3. Stor bredde og kvalitet i tradisjonsrike mat- og drikkeopplevelser
 3. Hovedmålsetting:
  Dette skal være en mat og landbruksfestival med hovedfokus på kvalitetsmat og gode matopplevelser.
 4. Hovedinnretning: 
  Midt i Matfatet skal være en kulinarisk rundreise med hovedfokus på kortreist mat- og landbruksopplevelser med utgangspunkt i det beste Innlandet har i sitt spiskammers.
 5. Krav til deltakere:
  Alle aktører og deltakere må ha som målsetting å presentere opplevelsesprodukter som bygger opp og forsterker hovedinnretningen.
 6. Hele verdikjeden
  1. Forske – utvikle – utdanne
  2. Pløye – så – stelle/Pleie – harve
  3. Høste/treske – kverne/male – brød – bakst
  4. Grønnsaker, Melk – ost – meieri
  5. Kalv – ku – okse – gris – svin – sau lam – slakt
  6. Vilt og fiske, fangst og Fjørfe
  7. Tilberedning og opplevelsesaktiviteter
  8. Rett i matfatet – aktiviteter
  9. Slakte – lage ulike slaktervarer
  10. Kokkekurs – lær å lage mat
  11. Kokkekonkurranser – publikum bestemmer
  12. God og tradisjonsrik norsk mat – frem fra glemselen En kulinarisk rundreise i vilt, stor og fjørfe
  13. Maten du spiser – fokus på sunn mat
  14. Matsikkerhet og økologisk mat